Hỗ trợ

Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính, máy cộng hưởng từ MRI

Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ hỗ trợ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cho các dòng máy chụp Cắt lớp vi tính, máy chụp Cộng hưởng từ MRI, Máy X quang kỹ thuật số, Máy nhũ ảnh kỹ thuật số, Máy PET/CT, Máy Linac.