Máy gia tốc xạ trị
Máy gia tốc xạ trị

Máy gia tốc điện tử NMSR600   Năm 2010, Neusoft y tế mở rộng lĩnh vực sản xuất của mình sang thiết bị điều trị ung thư với máy gia tốc...