Máy chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt
Máy chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt

Máy chụp cắt lớp vi tính Neuviz 64 sự lựa chọn mới cho bạn, mang lại cho bạn nhiều điều...  Máy chụp cắt lớp vi tính CT scanner NeuViz 64 ...

Máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt
Máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt

Tinh khiết và chính xác vượt trội Máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt NeuViz 128 là sản phẩm mới nhất gia nhập gia đình máy chụp cắt lớp vi tí...

Máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt
Máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt

Máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt NeuViz 16  Thiết bị chăm sóc bệnh nhân hàng đầu ...

Máy chụp cắt lớp vi tính 2 lát cắt
Máy chụp cắt lớp vi tính 2 lát cắt

Máy chụp cắt lớp vi tính 2 lắt cắt Neuviz Twin ...