Máy chụp cộng hưởng từ 1.5T
Máy chụp cộng hưởng từ 1.5T

Thoải mái, Lý tưởng, Tốc độ và Ổn định. Máy chụp cộng hưởng từ Sparkler 1.5T (NSM-S15) mang đến hiệu suất cao và ứng dụng đầy đủvới mức đầu tư ...

Máy chụp cộng hưởng từ Superstar0.35T
Máy chụp cộng hưởng từ Superstar0.35T

Máy chụp cộng hưởng từ Superstar 0.35T. Hình ảnh nói lên tất cả   Hệ thống máy cộng hưởng từ MRI Superstar 0.35T được thiết kế và...