Máy PET/CT
Máy PET/CT

Tầm nhìn mới và Trải nghiệm mới   Là cơ sở quan trọng trong hình ảnh phân tử ở thế kỷ 21, PET / CT sẽ cung cấp nhiều thông tin có giá ...