• Máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt

Tinh khiết và chính xác vượt trội

Máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt NeuViz 128 là sản phẩm mới nhất gia nhập gia đình máy chụp cắt lớp vi tính của neusoft.  Sản phẩm này mang lại giá trị tang vọt bằng cách giẩm chi phí vận hành, cái tiến lường sử lý công việc thong qua các cộng nghệ lâm sang thong minh. Máy chụp cắt lớp vi tính Neuviz 128 mang đến sự tinh khiết và chính xác cho hình ảnh máy CT

Đặc tính

Công nghệ lấy mẫu tứ và đầu do micro-star cho phép thu hình ảnh độ phân giải cao.

iHD ( độ phân giải cao đẳng hướng) hình ảnh độ phân giải không gian cao: 24lp/cm

Thiết kế hình ảnh liều thấp với thuật toán ClearView.

Hình ảnh tim liều thấp cung cấp hình ảnh động mạch vành trực quan

Máy trạm mạnh mẽ cung cấp đầy đủ cá ứng dụng lâm sang với tinh giảm quy trình làm việc.